Om Redd Barna Magasinet

Papirutgaven av Redd Barna-Magasinet kommer ut 4 ganger årlig i et opplag på cirka 90 000. Digitalversjonen av magasinet gjenspeiler det som er på trykk i papirutgaven.

Redd Barna Magasinet skal gi informasjon om Redd Barnas arbeid og resultater.

Tema

Ikke gå glipp av

Flere må finlese kiloprisene når de handler

Barnetrygden er et unikt verktøy for å holde familier unna fattigdomsgrensa, mener Kaisa Hansen-Suckow. I hennes barndom var den månedlige summen avgjørende for at det var nok mat i kjøleskapet.

Ousmane fikk et nytt liv med skolegang i Mali

I den gamle landsbyen kostet det penger å gå...

Den humanitære katastrofen

Redd Barna frykter at sult og sykdom i Gaza...

Klimapilotene

Hvordan kan Redd Barna best hjelpe og beskytte barn...

Katastrofeskjelvet

For 100 dager siden ble nærmere 18 millioner mennesker...

Nyhetsbrev

Redd Barna | Telefon: (+47) 22 99 09 00 | Mail: [email protected]
Besøk: Bøkkerveien 2, 0579 Oslo | Post: Pb 6902 St. Olavs plass, 0130 Oslo | Org. nr: 941 296 459