SANDRA – EN FRONTKJEMPER I KRIGEN MOT BARNEDØDELIGHET

Tekst: Bernt Dillum
Presentasjon: Kristine Gudmundsen
Foto: Redd Barna

Ingen annen sykdom tar så mange barneliv som lungebetennelse. Mer enn 800 000 barn under fem år dør av lungebetennelse hvert år. Dette tilsvarer mer enn 2 000 barnedødsfall hver dag.*

Sandra er en av Redd Barnas spesialister i mødre- og nyfødt helse ved den pediatriske avdelingen på Naguru General Hospital i Kampala, Uganda. Her kjempes en daglig kamp for å redde barn som er alvorlig syke grunnet lungebetennelse.

Sandras rolle innebærer å gi teknisk hjelp innen mødre- og nyfødtomsorg. Hun jobber tett med sykehus og Helsedepartementet for å forbedre kvaliteten på helsetjenester i barneavdelinger. Sandra er ansvarlig for opplæringsprogrammene som skal øke de lokale helsearbeidernes kunnskap og ferdigheter.

Sandra sitter sammen med 19 måneder gamle Samuel og hans mor mens Samuel får oksygen på enheten for intensivbehandling.

«Den vanligste årsaken til lungebetennelse blant barna er bakteriell infeksjon. Disse barna trenger antibiotika for å overleve. En av våre største utfordringer er at vi rett og slett ikke har nok medisiner. Det knuser hjertet mitt å se et barn dø av lungebetennelse når jeg vet det kunne vært forhindret.»

— Sandra, spesialist i mødre- og nyfødt helse