Av Bernt Heder Dillum

I den gamle landsbyen kostet det penger å gå på skolen. Det hadde familien ikke råd til, og Ousmane hadde aldri satt sine ben i et klasserom før han kom til skolen som er støttet av Redd Barna.

Mali regnes som ett av verdens fattigste land og er avhengig av internasjonal bistand. Minst to tredjedeler av innbyggerne regnes som fattige. På mange skoler må foreldrene fortsatt betale for at barna skal få undervisning. Det gjør at skolegang og utdanning bare er en drøm for mange barn.

Mali har lenge vært preget av krig, interne konflikter og flere statskupp. Ousmanes far ble drept som følge av konflikten. Etter farens bortgang hadde moren ikke kapasitet til å ta seg av sønnen, og Ousmane flyttet til tanten i en annen del av landet. Det skulle vise seg å bli en helt ny start for den lille gutten med det store smilet.

Ousmars lærer, Boubacar Ongoiba, forteller at alle barna i landsbyen får gratis skolegang og skolemateriell takket være Redd Barnas støttespillere.

Mer enn 3600 skoler i Mali har blitt stengt på grunn av de pågående konfliktene. Barn som ikke får gå på skolen er mer utsatt for vold, barneekteskap og barnearbeid. Med din støtte jobber vi uavbrutt for at alle barn skal få oppfylt sin rett til skolegang.

Ousmane elsker skolen. Hver morgen møter han klassekameratene og går sammen med dem til skolen. Nå ønske han bare å fortsette på skolen så lenge han kan, og har en klar plan for framtiden.

– Når jeg blir voksen vil jeg blir lærer slik at jeg kan undervise andre her i landsbyen.
Ousmane (11)

Utdanning – dette gjør Redd Barna:

Vi skiller ikke mellom barn. Å gi støtte til hvert eneste barn er viktig for oss. Å være rettighetsbasert betyr at vi ikke skiller mellom barn der vi jobber. Det betyr at vi identifiserer hindringer som diskriminerer mot grupper av barn og fjerner dem.

Vi når de mest sårbare. Redd Barna står opp for de hardest rammede og mest marginaliserte barna som lever i konfliktområder og i fattigdom, samt bekjemper diskriminering og overgrep.  

Vi jobber langsiktig. Å sikre at de mest marginaliserte inkluderes i vårt arbeid krever mer ressurser på kort sikt, men vil i det lange løp være kostnadseffektivt. 

Vi jobber bredt. Vi jobber med barn, med det sivile samfunnet, privat sektor og med myndigheter for å få til endring i stor skala for barn.

I 2022 fikk mer enn 9 millioner barn skolegang gjennom Redd Barnas programmer takket være støttespillere som deg.

Tusen takk for at du støtter vårt arbeid!