Katastrofeskjelvet

For 100 dager siden ble nærmere 18 millioner mennesker i Tyrkia og Syria rammet av et voldsomt jordskjelv. Mer enn 56 700 mennesker døde.

Tekst: Jens Marius Sæther | Foto: Redd Barna | Presentasjon: Luca Kleve-Ruud

Tusenvis av etterskjelv, uvær og sykdomsutbrudd har gjort den humanitære situasjonen enda verre for jordskjelvofrene.

Natt til mandag 6. februar ble Tyrkia og Syria rammet av et massivt jordskjelv.

Det ble målt til 7,8 i styrke, og skjelvets episenter lå 34 kilometer vest for byen Gaziantep, som er Tyrkias sjette største by. Denne byen ligger 70 kilometer fra grensa til Syria. 

Etter det voldsomme jordskjelvet 6. februar, er det registrert flere tusen etterskjelv. Så sent som 27. februar ble det målt et skjelv med en styrke på 5,7.

Jordskjelvene er den verste naturkatastrofen som har rammet dette området på over 100 år.

Redd Barna har jobbet døgnet rundt for å hjelpe barn og familier i de verst rammede områdene siden katastrofen var et faktum. Ødelagte veier, flyplasser og kommunikasjonslinjer har gjort det vanskelig å drive hjelpearbeid, men Redd Barna har greid å nå ut til over 366 000 mennesker, deriblant mer enn 180 000 barn.  

I områdene som ble hardest rammet, bor det flere millioner flyktninger som har levd med krig og konflikt i årevis. I Nord-Syria var fire millioner mennesker avhengig av nødhjelp før katastrofen inntraff. Jordskjelvene kom derfor på toppen av en humanitær krise. 

Behovet for hjelp er fortsatt enormt. I Syria har matmangel og dårlig tilgang på rent vann lenge vært et stort problem, og det har vært en økning i antallet underernærte barn. Disse barna har nedsatt immunforsvar og er særlig utsatt for sykdom. På grunn av blant annet dårlige sanitære forhold, har det vært et kolerautbrudd i Syria etter skjelvene, og siden mange bor tett i midlertidige leirer, sprer smitten seg raskt.

Redd Barna er også dypt bekymret for barnas mentale helse. Mange har blitt skadet for livet, mistet familie og venner og sett sine hjem bli knust. Alle etterskjelvene har i tillegg skapt en stor frykt i befolkningen, og barn forteller at de har mareritt og ikke får sove.

I både Tyrkia og Syria jobbes det med å få etablert flere trygge soner for barn, der de får tilbud om psykososial støtte og hjelp til å bearbeide alt de har vært igjennom.

Under skjelvene ble også tusenvis av skoler ødelagt. Barna i de rammede områdene mistet måneder med skolegang, og mange har fortsatt ikke noen skole å gå til. Redd Barna har derfor jobbet med å få på plass trygge læringsmiljøer og delt ut skolemateriell til barn og lærere.

I tida framover skal Redd Barna også gi mer kontantstøtte til familier som har mistet sine hjem og alt de eier, slik at de kan kjøpe mat, medisiner og andre ting de trenger for å overleve.

Hjelpearbeidet fortsetter for fullt, og Redd Barna planlegger å nå ut til 1,6 millioner mennesker, deriblant 675 000 barn.

56 737

døde

138 000

skadde

6 200 000

barn er berørt av katastrofen

8 300 000

mennesker er fordrevet eller trenger husly.

251 500

bygninger kollapset eller ble fullstendig ødelagt.

486

sykehus og helseinstitusjoner ble ødelagt.

23 377

skoler og utdanningsinstitusjoner ble skadet eller ødelagt.

178 000

kvinner i de rammede områdene er gravide.

Vil du gi en gave som gir livreddende hjelp til barna som har blitt rammet?

Med din støtte kan vi fortsette arbeidet med å gi sårbare barn medisinsk behandling, rent vann, mat, klær og beskyttelse som hjelper dem gjennom en vanskelig tid. 

DETTE HAR VI GJORT I

SYRIA

I Syria har Redd Barna samarbeidet med 13 lokale partnere, som har nådd ut til mer enn 236 000 mennesker og nesten 110 000 barn.

Det er blant annet delt ut mat, rent vann, tepper, telt, varme klær, hygieneartikler, læringsmateriell til skolebarn og kontantstøtte til familier.

Redd Barna bidrar også med psykososial støtte, trygge områder for barn og rehabilitering av helseinstitusjoner.

Barn med funksjonshemninger har fått en vanskeligere hverdag etter skjelvene, og Redd Barna har nå inngått et samarbeid med en organisasjon som skal hjelpe dem.

DETTE HAR VI GJORT I

TYRKIA

Så langt har Redd Barna nådd ut til rundt 130 000 mennesker i Tyrkia, deriblant over 73 000 barn.

Sammen med lokale partnere har Redd Barna delt ut mat, klær, tepper, telt, brensel, hygieneartikler og vaskemaskiner.

Redd Barna har også rehabilitert en skole og fått ut læringsmateriell til elever og lærere. I tillegg er det opprettet sentre der barna får psykososial støtte.

Det jobbes også med vannforsyning og få på plass sanitæranlegg. Dette arbeidet er viktig for å hindre at barn blir hardt rammet av sykdomsutbrudd.

Tusen takk for at du gir barn
muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!


Pengene kommer fram!

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene