Redd Barna Logo Magasinet Redd Barna Logo 2

-Dette viser at en solid økning i barnetrygden for de eldste barna er både viktig og riktig, sier Monica Sydgård i Redd Barna.

Det er Respons Analyse som på oppdrag fra Redd Barna har gjennomført undersøkelsen om barne- familiers økonomi. Svarene dokumenterer at fami- liene med barn i skolealder er de som sliter tyngst i møte med prisveksten. Hele 7 av 10 familier bruker hele eller deler av barnetrygden hver måned.

TEKST: GEIR ANDERS RYBAKKEN ØRSLIEN

Redd Barna svarer nå med et krav om økning av barnetrygden for barn over seks år, og har samlet nær 15 000 signaturer i oppropet. Monica Sydgård leder Redd Barnas Norgesprogram, og peker på at økning i barnetrygd har dokumentert effekt.

ØKT BARNETRYGD HAR HJULPET DE YNGSTE

– Den forrige regjeringen økte omsider barnetrygden for barna under seks år. Nå ser vi allerede at det som lenge var en jevn økning i barnefattigdom for denne aldersgruppen, endelig er på vei ned. Men blant de eldre barna øker fattigdommen fremdeles, konstaterer Sydgård.

Forskningen har dokumentert hvordan barn rammes når familier sliter økonomisk: Stress og konfliktnivå øker hjemme. Mange barn forsøker å skjerme foreldrene ved å slutte å snakke om sine egne behov.

BARNEFATTIGDOMMEN FIREDOBLET PÅTJUE ÅR

– På lang sikt ser vi at barnefattigdom bidrar til dårligere skoleresultater og betydelig økt risiko for fysiske og psykiske helseplager. Øker vi barnetrygden for barna over seks år, er det en investering i barns trygghet og oppvekst som vil spare samfunnet store utgifter i framtida, understreker Monica Sydgård.

Hun minner om at barnefattigdom i Norge er firedoblet på tjue år, samtidig som Norge har forpliktet seg til å halvere nasjonal fattigdom innen 2030. I 2020 levde 115 000 norske barn i en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter, definert som under 60 prosent av medianlønn over tre år.

– I 2015 signerte Norge de nye bærekraftsmålene til FN, der en slik halvering er en del av mål nummer én. Etter sju år har fattigdommen økt, og det er bare åtte år igjen til målet skal være nådd. Det begynner å haste, og vi vet allerede at barnetrygden er et effektivt verktøy, sier Monica Sydgård.