Skolegang til 9,2 millioner barn i 2022

I 2022 fikk mer enn 9 millioner barn skolegang gjennom Redd Barnas programmer.

Dessverre er det fortsatt alt for mange barn som ikke har tilgang på skolegang.  

78,2 millioner barn er helt ute av skolen ifølge FNs globale utdanningsfond.

Antallet barn som lever i land med krig og konflikt og som har akutt behov for skolegang, har økt drastisk, fra 75 millioner i 2016 til 222 millioner i 2022.

Hva gjør Redd Barna for at alle barn skal få gå på skolen?

Tekst: Bernt Dillum | Foto: Redd Barna | Presentasjon: Luca Kleve-Ruud

Samarbeider med lærere, lokale politikere og myndigheter for å prioritere skole i landets budsjett som sikrer at det er skoleplass og lærere til alle barn. Vi arbeider også aktivt for å fjerne skolepenger.

Jobber for å endre holdninger i samfunnet, slik at jenter, barn med nedsatt funksjonsevne og andre barn som blir diskriminert, skal få den utdanningen de har krav på.

Gir barn som jobber mulighet til å gå på skole. I de fattigste delene av verden savner mange barn skolegangen fordi de må hjelpe til med å forsørge familien. For å endre det sørger vi for at de kan få undervisning noen timer om dagen før eller etter jobb.

Gir barna næringsrike skolelunsjer slik at foreldre har råd til å sende barna på skolen i stedet for å jobbe eller gifte seg.

Etablerer midlertidige skoler i katastrofeområder slik at barn kan fortsette utdanningen uten avbrudd.

Her er noen av barna som har fått skolegang takket være støttespillere som deg.

Bare seks år gammel begynte Nani (9) å plukke chili for å hjelpe familien økonomisk. På chiliplantasjen jobbet han lange dager, og det ble ikke tid til skolegang. 

Etter at Redd Barna kom i kontakt med foreldrene, ble de overbevist om at det beste for Nani var å la ham få muligheten til å ta en utdannelse.

 I dag er det beste Nani vet å gå på skolen.

Når barna ikke kan komme til bøkene, må bøkene komme til barna. På landsbygda i Etiopia er det lite tilgang på bøker. Løsningen ble et mobilt kamelbibliotek som frakter bøkene til barna. 

I flere år har Hassen trosset ekstrem hete, vind og brennende ørken for at barn på landsbygda skal få lære seg å lese. 

Hassen har ansvaret for et av Redd Barnas vandrende kamelbibliotek, og bøkene skal frem til barna – koste hva det koste vil.