HISTORIENS DØDELIGSTE PANDEMIER (COPY)

ANTONIUS-PESTEN
(165-190 e.kr.)

Sykdommen ble tatt med tilbake til Romerriket fra Midtøsten av de romerske troppene.
Det er anslått at mellom 5-10 millioner mennesker døde.

DEN JUSTINIANSKE PESTEN
(541-542 e.kr.)


Den rammet hele Europa, flere arabiske land, sørlige deler av Asia og Nord-Afrika.
Totalt døde mellom 30-50 millioner mennesker.

DEN JAPANSKE KOPPEEPIDEMIEN
(år 735-737)


En epidemi som utviklet seg etterhvert som Japan økte sin kontakt med fastlandet. I løpet av de årene koppeepidemien herjet, tok den livet av rundt en tredjedel av Japans befolkning.
Totalt døde 1 million mennesker.

SVARTEDAUDEN
(1347-1351)


Svartedauden var det første utbruddet av en pest-pandemi som rammet store deler av Vest-Europa og deler av Asia. Pesten var et resultat av globalisering og fulgte handelsveier og kommunikasjonslinjer mellom Asia og Europa.
Totalt døde 200 millioner mennesker.

KOPPEEPIDEMIEN I "DEN NYE VERDEN"
(år 1520)


Koppeepidemien herjet i Tenochtitlán og utover i aztekerriket - det som i dag er en del av Mexico. Epidemien ble tatt med av spanjolene. Det er anslått at det tok livet av 90% av urbefolkningen.
Totalt døde 56 millioner mennesker.

PESTEPIDEMIER
(1600-tallet)


Flere bølger av pest herjet både Norge og resten av verden dette århundret.
Totalt døde 3 millioner mennesker.

PESTEPIDEMIER
(1700-tallet)


Det var fortsatt mange pestepidemier i hele verden gjennom hele 1700-tallet. Under Den store nordiske krig, nådde en ny pestepidemi Polen og kystene av Østersjøen fra sydøst. Den spredde seg derifra til sørkysten av Finland og store deler av det sørøstlige Sverige, Nord-Tyskland og Sjælland.
Totalt døde 600.000 mennesker.

DE STORE KOLERAEPIDEMIENE
(1817-1923)


Kolera sprer seg rundt hele verden. Det starter i India, Thailand, Sri Lanka og Malaysia. Epidemien bredte seg til Europa og senere til Amerika.
Totalt døde 1 million mennesker.

DEN TREDJE PESTEPIDEMIEN
(1855- )


Pest spredte seg til alle de seks bebodde verdensdelene i løpet av få tiår ved hjelp av moderne kommunikasjonsmidler som jernbane og dampskip. Vi regner med at den tredje pestpandemien varer ennå. Siden 1954 har pest forekommet i 38 land, og i sju av dem (Madagaskar, Kongo, Vietnam, Myanmar, Brasil, Peru og USA) så godt som hvert år.
Totalt døde 12 millioner mennesker.

TUBERKULOSE
(1882 - )


Tuberkulose har herjet i tusener av år. De første tegn på tuberkuløse skader er blitt funnet på egyptiske mumier og i bein som kan dateres tilbake minst 5000 år. Men, det var ikke før i 1882 at turberkulosebakterien ble påvist. Tuberkulose er en livstruende infeksjon som først og fremst angriper lungene.
Hvert år dør mellom 1 til 2 millioner mennesker.

DEN RUSSISKE SNUE
(1889-1890)


På bare 70 dager spredte en influensaepidemi seg over Europa og Nord-Amerika. Den spredte seg med damplokomotiv fra St. Petersburg i Russland og videre.
Totalt døde 1 million mennesker.

GULFEBER
(slutten av 1800-tallet)


Gulfeber var et betydelig helseproblem blant sjøfolk som seilte på det amerikanske kontinentet. Gulfeberinfisert mygg ble sannsynligvis spredt fra Afrika til det amerikanske kontinentet gjennom slavehandelen, og deretter videreført med skip til Europa.
På slutten av 1800-tallet er det anslått at det totalt døde 100-150.000 mennesker.

SPANSKESYKEN
(1918-1920)


Influensaen kom i flere bølger og smittet minst en tredjedel av verdens befolkning. Spanskesyken regnes som den verste influensaepidemien i historien, og de negative konsekvensene har vært merkbare helt opp til vår tid.
Totalt døde 50-100 millioner mennesker.

ASIASYKEN
(1957-1958)


Asiasyken startet i Kina. Den forekom i epidemier, oftest på senvinteren. Sykdommen var meget smittsom og angrep mellom 20 og 50 prosent av befolkningen i de forskjellige landene.
Totalt døde 1,1 million mennesker.

HONGKONGSYKEN
(1968-1970)


På grunn av sitt nære slektskap til Asiasyken i forrige tiår ble forløpet av Hongkongsyken mildere, ettersom store deler av befolkningen hadde et immunforsvar som fremdeles hadde antistoffer.
Totalt døde 1 million mennesker.

HIV/AIDS
(1981- )


Komplekset av sykdommer ble først oppdaget i San Francisco. Ikke lenge etter at de første tilfellene i USA var blitt påvist, ble nye tilfeller registrert i europa og deretter resten av verden.
Totalt døde 25-30 millioner mennesker.

SARS
(2002-2003)


Sars er en alvorlig, akutt luftveisinfeksjon, forårsaket av sarsviruset (koronavirus). Epidemien startet i Sør-Kina og spredte seg blant annet til Hongkong, Singapore, Taiwan og Canada.
Totalt døde 774 mennesker.

SVINEINFLUENSA
(2009-2010)


Svineinfluensa er en virussykdom som opprinnelig smittet mellom svin, fra svin til mennesker og mellom mennesker. Utbruddene startet i Mexico og USA, og spredte seg senere til resten av verden. De fleste pasientene i svineinfluensapandemien hadde et mildt, selvbegrensende sykdomsforløp.
Totalt døde 200.000 mennesker.

MERS
(2012- )


Mers er en veldig smittsom luftveisinfeksjon forårsaket av viruset mers koronavirus (mers-CoV). Viruset var ukjent fram til 2012 da det ble oppdaget etter et utbrudd i flere land i Midtøsten. De fleste tilfeller kan spores tilbake til smitte fra kamel, dromedar eller flaggermus, smitte på sykehus eller smitte mellom personer i samme familie.
Totalt døde 850 mennesker.

EBOLA
(2013-2016)


Ebola en type viral blødningsfeber som kan forårsakes av fire forskjellige RNA-virus. Sykdommen spredte seg videre fra Guinea til Liberia og Sierra Leone. Videre ble det rapportert et begrenset antall tilfeller i Nigeria og Senegal. Etterhvert ble det også funnet tilfeller i Europa og USA.
Totalt døde 11.300 mennesker.

KORONA (COVID-19)
(2019- )


Koronaviruset/Covid-19 er navnet på sykdommen som forårsakes av viruset sars-CoV-2. Sykdommen rammer først og fremst luftveiene. Utbruddet startet i Wuhan i Kina og spredte seg raskt til resten av verden.

I Norge er antallet smittede 1.482.339 og 5.369 døde.
Det er påvist 763 millioner smittede i verden.
Totalt døde 6.908.554 mennesker
* (tall fra 24. april 2023 - epidemien er fortsatt aktiv og tallene vil stige).

Bli med – sammen skal vi vinne kampen mot koronaviruset!

Spredningen av koronaviruset har skapt en meget alvorlig situasjon – både for Norge og resten av verden. Derfor er det viktigere enn noensinne at vi står sammen og hjelper barna som trenger det aller mest. Redd Barna jobber nå på spreng for å oppskalere våre program for barn i Norge og i verdens fattigste og mest utsatte land.

Tusen takk for at du gir barn muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!