Det er ikke bare i utlandet at barn har behov for støtte og hjelp. Også i Norge trenger barn at noen står på barrikadene for dem. Redd Barna tar jobben, fra nord til sør!

Tekst: Elin Toft
Presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: Redd Barna

Redd Barna Norge har mange tusen støttespillere og frivillige, og over hele Norge engasjerer folk seg. Dugnadsånden lever, og det er fantastisk å se hvordan folk stiller opp for å gi barn et bedre liv.

Hva gjør Redd Barna i Norge?

Dessverre finnes det også barn i Norge som ikke får innfridd sine rettigheter til et trygt og godt liv!

Redd Barna Norge fokuserer på vold og overgrep mot barn, og de siste årene har vi satt søkelys på overgrep innen idretten og hva som kan gjøres for å stoppe dette. Vi jobber intenst og i samarbeid med eksperter med å utvikle nettvett i barn og unges møte med den digitale verdenen. Vi produserer godt undervisningsmateriell om viktige temaer, og støtter barn som er på flukt og som har kommet til Norge. Vi løfter viktige temaer som barnefattigdom, diskriminering på grunn av rase eller funksjonsnedsettelse og barns rett til medvirkning opp på politikernes bord.

Alt dette trenger vi gode støttespillere til.

DETTE GJORDE VI FOR BARN I NORGE

3500

medlemmer har sørget for at barns stemmer blir hørt.

1171

frivillige har vært i sving i 2023 og bidratt til at blant annet.

1146

barn deltatt på aktiviteter på 18 mottak.

350

barn har deltatt på aktiviteter på 10 krisesenter.

9002

barn har deltatt på åpne møteplassaktiviteter.

924

barn har deltatt på gruppeaktiviteter for nylige bosatte familier.

152

barn har deltatt på En god Nabo-aktivitet.

Responsiv timeline - Luca
2023
JANUAR

Redd Barna inviterte til åpen familiedag i det nye Redd Barna-huset på Hasle i Oslo. På programmet stod Family Reggae Disco, Spinn Sirkusskole, danseworkshop, ansiktsmaling og minikonsert.

Redd Barna-frivillige startet opp aktiviteter for barna som kommer til det nasjonale ankomstsenteret for flyktninger i Råde. Gjennom året fikk barna være med på mange morsomme aktiviteter.

FEBRUAR

Redd Barna markerte solidaritet med de samiske ungdommene som aksjonerte mot vindmøllene på Fosen. Myndighetene må sikre samiske barn og unges rett til å leve i sin kultur, var budskapet fra Redd Barna.

24. februar var Redd Barna med på ettårsmarkeringen av Russlands krig mot Ukraina. Markeringen ble kalt «Håp i krigens mørke» og fant sted på Nobels Fredssenter. En rekke andre organisasjoner og kronprinsparet var også til stede.

MARS

I mars ble det holdt folkemøter om familiefattigdom over hele landet. I Skien var det fullsatt sal, og de frammøtte fikk høre forfatter Maria Lavik snakke om boka «Vi, dei fattige». Sju av ni politiske partier stilte opp til samtale ledet av sjefredaktør i Varden, Tom Erik Thorsen.

Tre norske barn ble endelig hentet hjem fra Syria, der de hadde levd under forferdelige forhold. Redd Barna har kjempet i flere år for å få barna ut av denne leiren, så dette var en stor seier.

APRIL

Sammen med det muslimske kultursenteret arrangerte Redd Barna åpen Id-feiring som samlet rundt 700 deltakere.

På GameDay ble Fauske idrettshall gjort om til Saltens største gaming-arena av Redd Barna Nord. Her fikk 110 barn fra 9 til 16 år møte jevnaldrende for å game. Det var gratis mat og drikke, samt en pokal til vinnerne.

MAI

Redd Barna Bergen inviterte til Pride barnefestival. Arrangement for barnefamilier måtte dessverre avlyses på grunn av trusler og hatefulle kommentarer.

Redd Barna lanserte rapporten «Du kan heller gå tur med mattelæreren». I rapporten forteller barn med funksjonsnedsettelser om sine erfaringer med deltakelse og tilrettelegging i kroppsøvingstimer, aktivitetsdager og skoleutflukter. Mange har erfart at de blir tatt ut av undervisningen, får egne opplegg eller beskjed om at utflukter ikke er tilpasset dem.

Øk barnetrygden! Dette har lenge vært et krav fra Redd Barna. Etter at 15 000 underskrifter var overlevert til barne- og familieminister Kjersti Toppe, skjedde det endelig: Barnetrygden ble økt i revidert nasjonalbudsjett i mai. En stor seier for Redd Barna!

JUNI

Redd Barna tok med 420 barn, voksne og frivillige til Kristiansand Dyrepark. Redd Barna stilte med mat, drikke, is og gøyale leker i solen.

Redd Barna samarbeidet tett med Norway Cup og ga gode råd og veiledning for å gjøre turneringen trygg for barn. I veiledningen brukte vi Redd Barnas kurs som heter Trygg på trening. Under selve turneringen hadde vi aktiviteter for barn på Ekebergsletta. Vi var også med på å arrangere Verdikampen, som er en fotballkamp mellom kjendiser som promoterer gode verdier for barn og unge.

Redd Barna oversatte «Rettighetsslottet» til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Rettighetsslottet er Redd Barnas digitale undervisningsmateriell om barns rettigheter og FNs bærekraftsmål for de eldste barna i barnehagen og elever på 1. - 4. trinn.

JULI

Redd Barna har for første gang delt ut prisen «Æresmedlem». Prisen er en anerkjennelse av et medlem som har gjort en stor innsats for barn i sitt nærmiljø, nasjonalt eller internasjonalt. Prisen i år gikk til Mette Rosenvinge Støtvig fra Redd Barna Larvik og Magnar Sannes fra Redd Barna Kristiansand.

AUGUST

Barnas Valg ble en kjempesuksess. Barn fra 5. til 10. skoletrinn avla til sammen 65.000 stemmer. Høyre fikk en oppslutning på 18,7 prosent og vant valget foran Arbeiderpartiet som endte på 17 prosent.

Redd Barnas frivillige i Rogaland inviterte med seg rundt 200 beboere fra mottakene på Sola sjø og Hå til en aktivitetsdag i Kongeparken 20. august.

Ung rettshjelp fikk Redd Barnas Barnerettighetspris for 2023.

SEPTEMBER

Redd Barna lanserte en rapport sammen med forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet og Forskningssenter for bolig og velferd ved OsloMet. Rapporten tar for seg hva en god bolig betyr for barns skolegang og helse. Barn som bor trangt og dårlig, synes ofte det er vanskelig å få gjort lekser og invitere venner med seg hjem.

Sammen med Birdlife Telemark og Birdlife Grenland arrangerte Redd Barna familiedag ved Børsesjø naturreservat i Skien kommune. Her kunne barn lære om naturen og fuglelivet i området. Rundt 150 voksne og barn deltok.

OKTOBER

Redd Barna Drammen og Forandringshuset Drammen tok med over 100 familier og ungdommer til Tusenfryd. Barna overvant frykt, kjørte karuseller, spiste god mat, vant sjokolade, tok mer karusell og til slutt sovnet de i bussene. Med andre ord – en helt perfekt dag!

Til vanlig driver de frivillige på Tynset to butikker der alle inntekter går til Redd Barna. I oktober satte de i gang en auksjon og fikk inn 60 000 kroner til TV-aksjonen.

Frivillige i Redd Barna tok med nybosatte barnefamilier med på Tromsø-kamp og til Fallvik gård, der barna fikk hilse på dyrene, leke og spise god mat.

Buran bibliotek i Trondheim inviterte i samarbeid med Redd Barna store og små til maskeverksted før halloween. Alle maskene ble superfine, og etterpå var det nydelig linsegryte.

Redd Barna arrangerte kinodag i Arendal med rundt 300 deltakere hvor vi viste barnefilmer både på arabisk, ukrainsk og norsk.

NOVEMBER

Redd Barna holdt møte for medlemsstyret. Styret består av representanter valgt av medlemmene fra hver region i landet. Denne gangen var det region Nord som var vertskap i Tromsø. På agendaen sto blant annet evaluering av årets TV-aksjon, informasjon om Redd Barnas internasjonale arbeid og forberedelse av saker til neste års landsmøte.

DESEMBER

På julaften arrangerer Redd Barna, Robin Hood Huset, Bergen kommune og Møllaren Frivilligsentral en julelunsj for lavinntektsfamilier i Bergen. Vil du bidra? Vi søker nye frivillige til å være med og skape en morsom feiring med god mat, leker og ansiktsmaling! Arrangementet skal holdes på Ny-Krohnborg senter i Bergen.

Redd Barna arrangerer Fredsprisfesten for 26. gang. Showet er laget av og for barn, med fredsprisvinnerne som æresgjester.

Hvor finner du oss?

Redd Barna har fem regionkontor med ansatte som hver dag møter både barna som trenger støtte og aktive frivillige. Det finnes mange lokale grupper som jobber med ulike temaer knyttet til barn. Ta kontakt med regionkontoret i ditt distrikt om du har lyst til å gjøre en innsats!

Trykk på kartet for å se hvilke regionskontorer og lokale grupper vi har.

ØST

Oslo
(regionskontor)
Blindern
Drammen
Larvik
Fredrikstad
Romerike
Ullensaker
Gjøvik
Hamar
Ås
Moss

SØR

Kristiansand
(regionskontor)
Arendal
Mandal
Sauherad
Skien
Sola
Stavanger

VEST

Bergen
(regionskontor)
Osterøy
Sogndal
Stryn
Sykkylven
Ålesund
Søre Øyane
Stord
Haugalandet

MIDT

Trondheim
(regionskontor)
Stjørdal
Melhus
Averøy
Tynset
Molde

NORD

Tromsø
(regionskontor)
Alta
Harstad
Hadsel
Bodø
Fauske
Sør-Varanger
Nordreisa

norgeskart

Tusen takk for at du gir barn
muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!