Vi er der når barna trenger oss som mest 

Stadig flere barn og familier har behov for humanitær hjelp. For å respondere raskere og mer effektivt på alle krisene, har Redd Barna etablert en nødhjelpsenhet som kan rykke ut på kort tid.

Tekst og presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: Redd Barna

De siste årene har barn blitt fanget i stadig mer komplekse og alvorlige humanitære kriser. Fra væpnede konflikter i urbane områder til ekstremvær og naturkatastrofer som forsterkes av klimaendringene. 

339 millioner

En rapport fra OCHA (Global humanitarian overview, 2023 ) viser at 339 millioner voksne og barn i dag har behov for humanitær hjelp og beskyttelse. For åtte år siden var tallet 60 millioner mennesker. Situasjonen er derfor kraftig forverret for millioner av barn. 

EKSPERTGRUPPE

I 2015 etablerte Redd Barna en egen nødhjelpsenhet for å nå ut raskere og mer effektivt med hjelp. Enheten er satt sammen av eksperter innenfor medisin, logistikk, vann, sanitær og hygiene. De er trent til å takle utbrudd av dødelige sykdommer som kolera, COVID-19 og meslinger, drive massevaksinasjon og gi livreddende medisinsk behandling ved katastrofer. 

Flertallet av de ansatte i nødhjelpsenheten kommer selv fra områder i verden der hjelpebehovet er størst. På kort tid kan gruppen med eksperter sendes til nye og glemte kriser for å lære opp helsepersonell og levere helsehjelp i noen av de tøffeste og vanskeligst tilgjengelige stedene i verden.

KLARE TIL Å REDDE LIV

Ved behov kan nødhjelpsenheten utplasseres i tre måneder og gi helsehjelp fra egne mobile klinikker, eksisterende helsefasiliteter eller etablere selvforsynte klinikker og sykehus i områder der det ikke finnes helsehjelp. 

Ekspertene i nødhjelpsenheten tilpasser seg raskt ulike kontekster og kriser. De arbeider sammen med lokalt helsepersonell og gir fortløpende opplæring for å få på plass bedre helsetjenester for familier i framtiden. Tjenestene som tilbys har spesielt fokus på mødre, nyfødte og barn, som ofte er de mest sårbare når kriser oppstår.  

Når enheten trekker seg ut av et område, der det har vært en nødsituasjon, overlates arbeidet til lokale Redd Barna-team, lokale helsemyndigheter eller trygge lokale partnere. 

På åtte år har Redd Barnas nødhjelpsenhet rykket ut til 24 land på

54 oppdrag

De har nådd mer enn 4,5 millioner mennesker og trent opp over

18 000 helsearbeidere

Dette er noe av det nødhjelpsenheten tilbyr

Primærhelsetjenester

Vi gir behandling for vanlige sykdommer, underernæring og psykososial støtte. Denne tjenesten leveres gjennom mobile eller selvforsynte klinikker med vann- og sanitærtjenester.

Hindrer utbrudd

Vi forebygger sykdomsutbrudd på steder der det er stor sannsynlighet for utbrudd. Ved sykdomsutbrudd som kolera, malaria eller meslinger, gir vi behandling og forebygger eventuelle nye utbrudd.

Vaksinasjon

Nødhjelpsenheten gjennomfører massevaksinasjon av barn mot de mest vanlige livstruende sykdommene. Enheten kan tilby vaksinasjoner til mer enn 165 000 barn og voksne per uke.

Fødsels- og barnepleie

Vi kan utplassere medisinske eksperter. De er utstyrt med medisin og spesialisert utstyr som kan gi nyfødte, barn, mødre og gravide livreddende hjelp. Om nødvendig kan nødhjelpsenheten også etablere et selvstendig 25-sengs sykehus som er åpent 24 timer i døgnet.

Spesialisert respons

Enheten tilpasser de spesifikke behovene til hvert land, krise eller kontekst. Den kan for eksempel bistå et eksisterende Redd Barna-team for å etablere et ernæringssenter for å behandle barn med alvorlig akutt underernæring.

Opplæring

Nødhjelpsenheten gir opplæring og veiledning for helsepersonell, støtte til beredskapsforberedelser, risikoovervåking og planlegging av respons.

Utrykninger i 2023

I 2023 ble nødhjelpsenheten utplassert i fem land. Dette er oppdragene enheten har vært med på. 

Malawi opplevde i år det dødeligste kolerautbruddet i landets historie.

Redd Barna sendte 14 eksperter til to eksisterende helsesentre. Deres hovedoppgave var pasienthåndtering, forebygging av infeksjoner og opplæring av lokale helsearbeidere.

Dødsraten på begge helsesentrene sank fra 3,4 prosent til 0,32. Nødhjelpsenheten behandlet 624 kolerapasienter og trente opp 162 helsearbeidere.

Burundi hadde flere store sykdomsutbrudd i løpet av en kort periode som det var vanskelig å håndtere. Kolerautbruddet skyldtes regn, flom og dårlige sanitære forhold.

Nødhjelpsenheten trente opp 246 helsearbeidere, delte ut 1 441 hygienesett til familier og sørget for utstyr til åtte helsestasjoner. De holdt også kurs og veiledning om kolera for mer enn 30 000 personer, leverte utstyr for håndvask til 20 skoler og vedlikeholdt toaletter ved fire helsesenter.

Sudans helsesektor står på randen av kollaps etter måneder med voldelig konflikt.  Helsearbeidere, forsyninger og helsefasiliteter er et stadig mål for angrep.

Nødhjelpsenheten skal hjelpe Redd Barnas mobile helseklinikker og gi helsetjenester til lokalsamfunn og mennesker på flukt. Dette kan være behandling av sykdom, underernæring, vaksinasjon og fødsels- og barnepleie.

Et stort difteriutbrudd har overbelastet helsetjenestene i landet. Tilfeller av difteri har økt kraftig de siste månedene, og barn under 14 år er mest utsatt. Under det store utbruddet ble  8 500 personer smittet og 500 døde.

Redd Barnas nødhjelpsenhet er i Nigeria og samarbeider med lokale helsearbeidere. Vi sørger for at det er nok utstyr til å behandle utbruddet, og gir opplæring til helsearbeidere og lokalsamfunn for å hindre spredning.

Etter mange år med krig, tørke, matmangel og økonomisk uro, går mange en usikker vinter i møte. Nesten 30 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp, og 41 prosent av barn under fem år står i fare for å bli akutt underernært.

Nødhjelpsenheten er på plass og har bygget et ernæringssenter i Jawzjan-provinsen. Her vil underernærte barn få livreddende behandling. Senteret skal være et tillegg til det arbeidet Redd Barna driver i Afghanistan. Totalt har Redd Barna 61 helse- og ernæringsteam rundt om i landet.

Tusen takk for at du gir barn
muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!