Familien som havnet midt i

FRONTLINJEN

 

Oleksiy, Tamara og sønnene måtte flykte etter at landsbyen og hjemmet deres ble bombet. Nå er familien tilbake og får hjelp av Redd Barna til å starte livet på nytt. 

Oleksiy, Tamara og sønnene måtte flykte etter at landsbyen og hjemmet deres ble bombet. Nå er familien tilbake og får hjelp av Redd Barna til å starte livet på nytt.

Tekst: Jens Marius Sæther
Presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: Simon Edmunds, Redd Barna

Oleh (9), Kyrolo (11), Valera (13) bor sammen med foreldrene Tamara og Oleksiy i en landsby i Mykolajiv-regionen, som ligger helt sør i Ukraina mellom Odesa og Kherson.

Mykolajiv ble tidlig invadert av russiske styrker og har vært utsatt for massive bombeangrep.

Landsbyen til den ukrainske familien lå lenge midt i frontlinjen. Kampene varte helt til oktober i fjor, da området ble frigjort av ukrainske styrker.

Mens kampene pågikk som verst, dro familien til en nabolandsby. Dagen etter at de hadde reist, ble hjemmet deres knust av en bombe som landet i hagen. 

Tamara viser fram en granatsplint som de fant i hagen.

Tamara, Oleksiy og sønnene flyktet etter hvert videre til Polen, der de ble i sju måneder.  

–  Vi ble varmt mottatt i Polen, men barna spurte hele tida om når vi skulle reise tilbake. De savnet hjemstedet sitt veldig, sier faren Oleksiy.

Mens de var borte, skjedde det fryktelige hendelser i landsbyen. Oleksiy forteller at en 16 år gammel jente ble drept da en klasebombe eksploderte. Det skal ha skjedd da en gruppe barn sto samlet for å lade mobiltelefonene sine.

Selv om landsbyen ikke lenger ligger ved frontlinjen, er det fortsatt mange farer som truer. De russiske styrkene har minelagt enorme områder i Ukraina, og det kan også ligge eksplosiver i ødelagte bygninger.

Foto: Luca Kleve-Ruud

Foto: Luca Kleve-Ruud

Oleksiy og Tamara forteller at de ikke lenger kan la barna løpe rundt som før. Sønnene har fått streng beskjed om at de ikke må røre gjenstander som kan være eksplosive.

–  Både foreldre og lærere forteller barna at de ikke må gå til grønne områder eller ødelagte bygninger, sier Tamara.

Foto: Anastasia Vlasova

Foto: Anastasia Vlasova

Det er ventet at det vil ta minst 15 år å rydde opp alle minene som russerne har plassert i Ukraina.

Redd Barna støtter et utdanningsprosjekt som gir barn og unge kunnskap om farene. 

Så langt har mer enn 7 000 ukrainske barn fått undervisning om hva de må være oppmerksomme på for å unngå å bli skadet. I tillegg er det distribuert mer enn 60 000 bøker om tematikken til barn rundt om i hele Ukraina. 

 Oleh leker med storebroren Valera i gata utenfor hjemmet deres. Oleh elsker å spille fotball og drømmer om å møte Ukrainas store fotballstjerne, Oleksandr Zinchenco.

Familien til Tamara og Oleksiy har fortsatt ikke noe hjem, og de bor nå hos søsteren til Oleksiy. 

Etter at de kom tilbake til landsbyen, har de fått hjelp av Redd Barna til å kjøpe ting de trenger.

–  Dette har hjulpet oss mye, sier Tamara.

For pengene har de blant annet kjøpt mat og en vaskemaskin. De har også brukt noe av pengestøtten til mindre reparasjoner på huset og boutgifter. 

Så langt har rundt 8 000 mennesker i Sør-Ukraina fått kontantstøtte av Redd Barna. 

I likhet med millioner av ukrainske barn, har ikke sønnene til Tamara og Oleksiy en skole å gå til. Skolen i landsbyen ble bombet. Deler av den raste sammen og vinduene er knust. Sønnene får nå undervisning digitalt. 

Redd Barna støtter arbeidet med å sette i stand skolen, som brukes av barn fra flere landsbyer i dette området. 

Skolen i landsbyen i Mykolajiv-regionen fikk enorme skader. Nå jobbes det med å få satt den i stand.

Bare 23 prosent av alle skolene i Ukraina er åpne for elevene. Tusenvis av skoler er ødelagt eller skadet, og mange mangler bomberom – som alle skoler må ha for å drive undervisning.  

Redd Barna jobber intensivt for at alle barn og unge i Ukraina skal få undervisning og skolegang. Siden svært mange skoler ikke kan tas i bruk ennå, har det vært viktig å sikre at elevene får undervisning digitalt. 

Redd Barna har derfor opprettet en rekke digitale læringssentre, og i løpet av 2023 er målet at 100 slike sentre skal være på plass. 

For Redd Barna har det også vært viktig å etablere trygge samlingssteder der barn kan møte andre barn og være med på felles aktiviteter. Et slikt sted er opprettet i Mykolajiv. 

Diana (15) fra Mykolajiv-regionen er en av mange som har benyttet seg av Redd Barnas tilbud til skoleelever. 

Hun måtte flykte til Polen sammen med søsteren, men er nå tilbake i Ukraina. Diana vil ta universitetsutdannelse og er fast bestemt på å fullføre skolegangen, selv om hverdagen er vanskelig.  

Mange av Dianas venner har ikke kommet tilbake og er spredt rundt i Ukraina. Hun savner dem veldig. 

15-åringen forteller også at mange barn og unge holder seg inne. Diana er derfor glad for at Redd Barna har opprettet et senter der hun kan treffe andre. 

– Jeg er takknemlig for at vi har et sånt sted, der vi kan være ute, leke og tilbringe tid sammen. 

Redd Barna jobber med 27 lokale partnere i Ukraina for å dekke de umiddelbare behovene til barn og familier.

Vi deler blant annet ut mat, rent vann, hygieneartikler og kontantstøtte

Vi jobber også med å sikre at barn har trygge oppholdssteder, at de får utdanning og hjelp til å bearbeide det de har vært igjennom.  

Så langt har Redd Barna hjulpet 1,3 millioner mennesker i Ukraina etter invasjonen, deriblant rundt 700 000 barn

Tusen takk for at du gir barn
muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!


Pengene kommer fram!

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene