Å overleve er bare begynnelsen.

For barn som har opplevd traumatiske hendelser, er veien mot en normal hverdag lang.

Tekst og presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: Redd Barna
Kilder: Redd Barna

Krigen i Ukraina og langvarige konflikter i land som Syria og Jemen, har ført til at stadig flere barn lever under urolige og utrygge forhold. Totalt bor det nå over 450 millioner barn i områder preget av krig og konflikt.

Når startet krigen?

Så lenge har de nevnte krigene pågått:


Ukraina:


Jemen:


Syria:


I flere av konfliktområdene vokser det opp en hel generasjon som ikke vet hva det vil si å leve i et fredfylt land.

Barn og unge har sett venner og famile bli drept. Mange har også selv blitt skadet.

De har gått redde og sultne til sengs.

Mange av barna kan aldri vite om de er helt trygge.

Barn som lever i et konfliktområde over lang tid, kan få en rekke fysiske og psykiske reaksjoner.
Hele 1 av 5 personer som bor i konfliktområder har psykiske lidelser.

Barn som bor i konfliktsoner, opplever mye skremmende. Mange har flyktet fra sine hjem, vært utsatt for vold eller mistet venner og familie. Andre barn bor fortsatt i konfliktområder og kjenner på frykt hver eneste dag. Å leve med så mye usikkerhet og frykt, kan føre til depresjon, ensomhet og angst.

Traumatiserte barn kan gradvis miste kontakten med følelsene sine, bli mer likegyldige og trekke seg vekk fra andre. Dette kan påvirke deres evne til å utvikle trygge relasjoner på sikt.

" Barna har blitt vant til skytingen. Når det blir for høyt, løper de. Men ellers ignorerer de det.
- Ohla, mor til syv barn i Ukraina.

Barn som vokser opp med krig og konflikt, kan bli aggressive og etterligne den voldelige adferden de har sett hos voksne.

" Barn opplever mye press hjemme. De har ingen lekeplasser eller steder å leke. De kan heller ikke gå ut på gaten. Det finnes ingen mulighet til å forlate huset, delta på aktiviteter, leke eller spille fotball. At de ikke får utløp for all energien sin, kan føre til at barn blir mer aggressive.
- en av våre psykologer i Syria

Syriske barn har fortalt Redd Barna at mye stress kan føre til fysiske symptomer, som smerter i hodet og vanskeligheter med å puste. Noen har også fortalt om tap av bevegelighet i armer og bein. Barn kan også få problemer med å snakke og begynner å stamme. Det er heller ikke uvanlig å oppleve hukommelsestap.

" Vi ser barn fra seks til femten år som ikke er i stand til å huske. Endringene i barnas mentale tilstand har ført til at de alltid forventer et mulig angrep. Barna har mistet barndommen sin.
- Tamara, en av Redd Barnas hjelpearbeidere i Syria.

Negative holdninger rundt psykiske lidelser fører til at mange barn aldri får bearbeidet det de har vært igjennom. For å slippe unna alt det vonde, er det en del barn som begynner med rusmidler og selvskading. Noen tar også sitt eget liv.

Veien tilbake til en normal hverdag kan virke lang og vanskelig. Men takket være din støtte, kan Redd Barna hjelpe barn og familier som går gjennom traumatiske opplevelser. Dette er noe av det vi gir barna.

For å gi barna en følelse av normalitet, er det viktig at de får en pause fra en utrygg og kaotisk hverdag. Ansatte i Redd Barna gir barna hjelp til å bearbeide de traumatiske opplevelsene de har vært igjennom. De sørger også for at barna får tegne, synge, sy, snekre, drive med håndverk eller bare leke i trygge omgivelser.

For å gjøre hverdagen til barna litt lettere setter Redd Barna opp trygge lære- og lekeområder, gir psykososial hjelp og sørger for skolering av helsepersonell.

Barn trenger trygghet og stabilitet. Faste rutiner med venner, mestring og trygge lærere, er noe av det viktigste for barn som har opplevd traumer og lever i krig og konflikt. Derfor gir vi barn muligheten til å fortsette utdanningen, midlertidige skoleplasser til dem som er på flukt og skolering av lærere.

Barn har behov for en bekymringsfri hverdag uten å måtte tenke på alt det de har mistet. Derfor gir vi barn og deres familier penger, tak over hodet, klær, varme, husholdnings- og hygieneartikler, vann og mat.

Takket være deg og 100.000 andre støttespillere har vi nådd

Så mange har vi hjulpet

barn i 2023

* Tallet er basert på gjennomsnittet av antall barn Redd Barna har nådd de siste 13 årene.

Tusen takk for at du gir barn
muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!

Pengene kommer fram!

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene