“De skal dekke alt synlig land, så man ikke lenger kan se jorden. De skal ete opp den resten som er blitt igjen, det dere har igjen etter haglet, og de skal snauspise hvert tre som vokser på marken.”
Andre Mosebok kapittel 10

Foto: Wakil Kohsar, AFP/NTB

Foto: Wakil Kohsar, AFP/NTB

Etter tre år med tørke, en rekke flommer, økonomisk kollaps og skyhøye matpriser, lider over 17 millioner afghanere på grunn av matmangel.

Fjorårets tørke var den verste på 27 år. Bøndene i Afghanistan trodde derfor at årets avling skulle bli bedre.

Men med klimaendringene har en «bibelsk» landeplage vendt tilbake.

Tekst og presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: Redd Barna
Kilder: Redd Barna

“De skal dekke alt synlig land, så man ikke lenger kan se jorden. De skal ete opp den resten som er blitt igjen, det dere har igjen etter haglet, og de skal snauspise hvert tre som vokser på marken.”
Andre Mosebok kapittel 10

En stor, svart sky beveger seg raskt gjennom landskapet og skygger for solen.

Foto: Baz Ratner, Reuters/NTB

Foto: Baz Ratner, Reuters/NTB

Foto: Joshua Hoehne, Unsplash

Foto: Bishnu Sarangi, Pixabay

Foto: Joshua Hoehne, Unsplash

Foto: Bishnu Sarangi, Pixabay

Når du kommer nært nok, kan du se at det ikke er en sky, men millioner av gresshopper på jakt etter mat. De etterlater seg total ødeleggelse.

Historier om mørke skyer som fikk avlingene til å forsvinne, har blitt fortalt siden faraoenes tid i gamle Egypt, rundt 3000 år f.Kr. I Bibelen er fenomenet beskrevet som en landeplage og et inferno.

Hvorfor oppstår plutselig disse enorme gresshoppesvermene?

Med langvarig tørke og uvanlig store nedbørsmengder på kort tid, har det oppstått svært gunstige forhold for klekking av gresshopper.

Foto: Roy Buri, Pixabay

Foto: Roy Buri, Pixabay

Ørkengresshopper trives best alene.

I de stille periodene begrenser gresshoppene seg til et belte på 16 millioner kvadratkilometer, som strekker seg gjennom Sahara i Nord-Afrika, over Den arabiske halvøyen og inn i det nordvestlige India.

Men når forholdene ligger til rette for det, endrer gresshoppene væremåte og flokker seg sammen.

Svermene oppstår i tørkeperioder når forekomsten av mat er mindre. Gresshoppene tvinges til å leve mye tettere sammen i de små områdene der det er mat å finne.

Jo tettere de holder sammen, desto mer øker bestanden av gresshopper. Noe som igjen kan føre til enorme svermer og store forflytninger.

Lange perioder med regn legger forholdene til rette for mye mat og økningen i bestanden skjer da enda raskere.