Dette går pengene til

Redd Barna skal bruke pengene fra årets TV-aksjon til å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt.

Sammen skal vi gi over 100 000 barn muligheten til å leke, lære og leve i fred.
Pengene skal fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Ukraina

Utbombede bygninger, landminer og energikrise gjør livet svært krevende for barn i Ukraina. Flere tusen skoler har blitt angrepet siden invasjonen i februar 2022, og 7,5 millioner barn har fått forstyrret skolegangen sin.

Barn i Ukraina har tilbrakt i snitt 920 timer i tilfluktsrom under de mange luftangrepene det siste året. Mange er på flukt, både internt og ut av landet. Det rapporteres om barn som flykter alene, og om andre som kommer bort fra familiene sine i kaoset.

Situasjonen i Ukraina endrer seg fortløpende, og Redd Barna tilpasser hjelpen ut fra behovene. Vi er til stede i hele Ukraina og nabolandene for å bidra med det som trengs – som tilgang på mat, vann og trygge oppholdssteder for barn.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

  • Gjenåpne skoler og gjøre det trygt for barn å være på skolen.
  • Jobbe for at krigende parter ikke bomber eller bruker skoler som en del av krigføringen.
  • Bidra til at barn og familier får støtten de trenger til å bearbeide vonde opplevelser og finne tilbake til hverdagen.

Syria

Krigen i Syria går nå inn i sitt 13. år. En 12-åring i Syria har levd hele livet i krig og konflikt, og mange år med skolegang har gått tapt. Mange barn og familier har flyktet flere ganger og står igjen med veldig lite. På flukt har mange barn blitt utsatt for overgrep, barnearbeid og tvangsekteskap. Det katastrofale jordskjelvet som rammet regionen i februar 2023, har gjort situasjonen enda verre.

Redd Barna er til stede i store deler av Syria og møter barn i mange ulike situasjoner. Det gjelder barn som bor i flyktningleirer for internt fordrevne, barn som sitter i interneringsleirer, barn på flukt og andre barn i Nord-Syria.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Hjelpe barn med å bearbeide vonde opplevelser gjennom blant annet samtaler, kunst og lek.

• Jobbe for at barn som har mistet skolegang, får komme tilbake til skolen.

• Sørge for at alvorlig underernærte barn får behandling og oppfølging.

Bangladesh

Siden august 2017 har nær 800 000 mennesker fra rohingya-minoriteten krysset grensen fra Myanmar til det som har blitt verdens største flyktningleir i Cox’s Bazar i Bangladesh. Mer enn halvparten av rohingyaer på flukt er barn. Mange av barna har mistet familien sin og vært vitne til eller blitt utsatt for vold og overgrep.

Redd Barna jobber for at barna skal få leke og lære hver dag, gjennom læringssentre der utdanning kombineres med støtte og oppfølging til hvert enkelt barn.

Redd Barna arbeider også for å påvirke den politiske situasjonen for å styrke rohingya-barnas rettigheter slik at de skal slippe å leve hele barndommen i flyktningleir.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Gi barn tilgang til barnevennlige aktiviteter og hjelp til å bearbeide vonde opplevelser.

• Sørge for at flere barn får utdanning.

• Veilede lærere og omsorgspersoner om hvordan de støtter barn i krisesituasjoner.

Sør-Sudan

I Sør-Sudan har generasjoner med barn vokst opp med krig. I 2011 ble det tent et håp om mer fredelige tider da Sør-Sudan fikk sin selvstendighet. Men årene etterpå har vært preget av stor usikkerhet, tilløp til borgerkrig og mislykkede fredsforhandlinger.

Krig og økonomisk kollaps har tvunget mange til å forlate hjemmene sine, og enda flere har mistet livsgrunnlaget sitt.

Redd Barna har siden 2013 gjenforent over 7 000 barn med familiene sine, og er til stede i områder i Sør-Sudan der få andre organisasjoner har tilgang. Redd Barna sørger for individuell støtte og oppfølging av de mest sårbare barna og familiene deres, og sikrer at de som trenger det får helsehjelp.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Gjenforene barn med sin familie.

• Gi støtte, oppfølging og helsehjelp til sårbare barn og familiene deres.

• Veilede familier, skoler og lokalsamfunn i hvordan de kan hjelpe barn til å bearbeide vonde opplevelser.

DR Kongo

Barn i DR Kongo er fanget i en av de mest kompliserte og langvarige humanitære krisene i verden. Barn har vært brukt som soldater i DR Kongo i mange tiår, og det anslås at over 10 000 barn er rekruttert av væpnede grupper i landet. Konflikten får lite oppmerksomhet internasjonalt, samtidig som DR Kongo er et av landene i verden hvor barn har det vanskeligst. I DR Kongo rekrutteres også jenter til å delta i krigføring. I tillegg utsettes barna ofte for seksualisert vold.

Redd Barna er blant organisasjonene som jobber for å frigjøre barn fra væpnede grupper, og gir tett oppfølging til tidligere barnesoldater og familiene deres. I tillegg mobiliserer Redd Barna lokalsamfunnet og gir opplæring i hvordan de voksne på best mulig måte kan ta vare på barn som har opplevd vold og overgrep.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Gjøre det trygt å komme seg til og være på skolen, selv om det er krig.

• Gjenforene bortførte barn med sin familie og reintegrere dem i samfunnet.

• Mobilisere lokalsamfunnet til å hjelpe barn.

Norge

Barn som flykter fra krig og konflikt til Norge, opplever ofte at det er vanskelig å bli inkludert i samfunnet. For å hindre utenforskap, er det viktig å komme raskt i gang med skolegang og fritidsaktiviteter sammen med andre barn. Dette er rettigheter som alle barn har, og som norske myndigheter er forpliktet til å ivareta og oppfylle.

I over 30 år har Redd Barna jobbet for rettighetene til barn som søker beskyttelse i Norge og bidratt til økt kunnskap om barn på flukt. Gjennom aktiviteter sørger Redd Barna for at barn blir kjent med sitt nye nærmiljø og opplever mestring og tilhørighet.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Bidra til at barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid.

• Skape trygge og inkluderende møteplasser for barn.

• Mobilisere frivillige over hele landet for å gjøre en innsats for barn og familier som har flyktet til Norge.

22. oktober kan du bli med på årets viktigste søndagstur og bidra til at 100 000 barn får muligheten til å leke, lære og leve i fred.