Trangt inne, farlig ute 

 

– De vet at vi bor dårlig, men overser problemet! Når skal politikerne slutte å snakke og begynne å gjøre noe?

– De vet at vi bor dårlig, men overser problemet! Når skal politikerne slutte å snakke og begynne å gjøre noe?

Tekst: Elin Toft
Foto og presentasjon: Luca Kleve-Ruud

De er lei av å bli oversett, de fire tenåringsjentene som vi møter en ettermiddag i en av Oslos mest utsatte bydeler. Ute snør det tett, og vi har satt oss inn på en lokal kafé for en prat.

Temaet vi skal snakke om er sensitivt, og de ønsker ikke å stå fram med navn og bilde. Vi har derfor anonymisert jentene og gitt dem fiktive navn.

Jentene mener det er åpenlyst for alle at forhol - dene i kommunale boliger som regel er veldig dårlige, men at politikerne hverken hører eller handler.

– Kanskje de synes det er for vanskelig å gjøre noe, undrer «Amira».   

Illustrasjon: Shutterstock

Illustrasjon: Shutterstock

Hvordan har barn og unge i kommunale boliger det egentlig? BOVEL har i samarbeid med Redd Barna prøvd å finne ut av akkurat det. Senhøstes 2023 kom rapporten «Ungdom i kommunale boliger». Rapporten tar utgangspunkt i Oslo og områder der det bor mange barn i kommunale boliger. Rundt 4500 barn vokser opp i kommunale boliger i hovedstaden, viser statistikk fra 2022. 

Dette er første gang noen har snakket direkte med unge selv og lyttet til deres opplevelser og tanker rundt dette brennbare temaet.  

– Vi har lenge vært bekymret for bosituasjonen til barn og unge, særlig de som bor i kommunale boliger. Barn har rett til å bo trygt og godt! Forskningen som er gjort, er i hovedsak knyttet til voksne beboere. Men vi har lite informasjon fra barn og unge, og hva de selv mener kan gjøres for at det skal være trygt og godt å bo i en kommunal bolig, sier spesialrådgiver Stina Eiet Hamberg i Redd Barna. 

Hun legger til at når fattigdommen vokser får flere barnefamilier problemer med å finne et bra sted å bo. Fattige familier flytter mye og bor ofte i dårlige leide boliger, både kommunale og private. I mange kommuner er det i tillegg lite penger til å vedlikeholde de kommunale boligene, slik at standarden i mange tilfeller er svært lav.  

Dette er stedene med flest kommunale boliger i Norge

Kommunale Boliger Statistikk
Kilde: Statistisk Sentralbyrå
Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Ser vi på hvor mange kommunale boliger det er i norske kommuner i forhold til folketallet, endrer bildet seg totalt. På denne listen, som viser kommunale boliger per 1000 innbygger, finner vi små kommuner i Utkant-Norge. 

De fire venninnene «Amira», «Jasmin», «Sarah» og «Samira» bor i kommunale leiligheter i samme område i Oslo, og går i første klasse på videregående. Sammen med seks andre unge har de bidratt til rapporten med dybdeintervjuer. I alt har prosjektet hatt kontakt med 20 gutter og jenter i tenårene, forteller Frederick Reiersen, rådgiver på barns medvirkning i Redd Barna. Han har hatt jobben med å gjøre intervjuene, og beskriver ungdommene som omsorgsfulle, kloke og reflekterte. 

Venninnegjengen svartmaler på ingen måte boforholdene sine. De trives på mange måter i blokka. Her kjenner de alle, både barn og voksne. Kjeder de seg, kan de stikke inn til en venninne i en annen etasje. Det finnes snille «tanter» over alt. Kunne de velge, ville tre av de fire fortsette å bo samme sted. 

– Det er jo her jeg har vokst opp, gått i barnehage og på skole. Jeg har jo ikke lyst til å flytte fra vennene mine, sier Sarah. 

Men så er det baksiden av medaljen. Ungdommene trekker særlig fram to forhold: at leilighetene de bor i er veldig trange, og at det er psykisk syke og mennesker med rusavhengighet i enkelte boenheter rundt dem.  

– Det er ikke gøy å bo samme sted som narkomane og folk som er sjuke, sukker Amira. 

– Det er verst med de narkomane. De lager mye bråk og skremmer ungene. Og så er det ofte utrykninger i nabolaget til folk som er dårlige. 

– Det var mye bråk med noen naboer da jeg var yngre. De festa og bråkte, så vi var våkne hele natta. Skreik og ropte så vi hørte dem gjennom de tynne veggene. Heldigvis flytta de, legger Jasmin til.