Hvordan skal vi hjelpe og beskytte barn som skal vokse opp i et klima med stadig mer ekstremvær og flere naturkatastrofer?

Hvordan kan Redd Barna best hjelpe og beskytte barn som skal vokse opp i et klima med stadig mer ekstremvær og flere naturkatastrofer?  

Tekst: Jens Marius Sæther
Presentasjon: Luca Kleve-Ruud

Det siste året har Redd Barna startet en rekke pilotprosjekter som skal gi svar på dette spørsmålet.

Dette er prosjektene:

KAMBODSJA

Prosjektet retter seg mot skolebarn som vokser opp i flytende landsbyer på innsjøen Tonlé Sap.

Innsjøen er den største i Sørøst-Asia og den viktigste vannkilden i Kambodsja. Klimaforandringene, forurensing og overfiske har ført til at fiskebestanden har gått kraftig ned, og livsgrunnlaget til alle familiene som lever av fiske, er derfor truet.

Item 1 of 4

Vannforurensingen gjør også at barna er mye syke. I Kambodsja har mindre enn tre av ti tilgang på rent drikkevann. 

Gjennom prosjektet lærer barna om klimaendringene og hva de selv kan gjøre for å bedre situasjonen i sitt nærmiljø. 

Redd Barna har planer om å oppskalere prosjektet til andre områder i Kambodsja, som også er sterkt preget av klimaendringene. Oppskaleringen skal skje i samarbeid med miljøorganisasjonen WWF. 

NEPAL

Målet med prosjektet er å hjelpe unge med å skape grønne jobber. I Nepal er det svært vanskelig å finne seg en jobb, og tusenvis av unge forlater landet hvert år. Mange ender opp som sesongarbeidere i India.

Nepal er et av verdens fattigste land og svært utsatt for klimaendringene. Isbreene som smelter i Himalaya og omfattende avskoging, fører til store oversvømmelser –  som igjen går hardt ut over avlingene. Vannforurensing er også et stort problem. 

Flertallet av befolkningen er sysselsatt innen jordbruk, og det å skape jobber som er tilpasset et klima i endring, blir derfor svært viktig i årene framover.

MOSAMBIK