Hvordan skal vi hjelpe og beskytte barn som skal vokse opp i et klima med stadig mer ekstremvær og flere naturkatastrofer?

Hvordan kan Redd Barna best hjelpe og beskytte barn som skal vokse opp i et klima med stadig mer ekstremvær og flere naturkatastrofer?  

Tekst: Jens Marius Sæther
Presentasjon: Luca Kleve-Ruud

Det siste året har Redd Barna startet en rekke pilotprosjekter som skal gi svar på dette spørsmålet.

Dette er prosjektene:

KAMBODSJA

Prosjektet retter seg mot skolebarn som vokser opp i flytende landsbyer på innsjøen Tonlé Sap.

Innsjøen er den største i Sørøst-Asia og den viktigste vannkilden i Kambodsja. Klimaforandringene, forurensing og overfiske har ført til at fiskebestanden har gått kraftig ned, og livsgrunnlaget til alle familiene som lever av fiske, er derfor truet.

Item 1 of 4

Vannforurensingen gjør også at barna er mye syke. I Kambodsja har mindre enn tre av ti tilgang på rent drikkevann. 

Gjennom prosjektet lærer barna om klimaendringene og hva de selv kan gjøre for å bedre situasjonen i sitt nærmiljø. 

Redd Barna har planer om å oppskalere prosjektet til andre områder i Kambodsja, som også er sterkt preget av klimaendringene. Oppskaleringen skal skje i samarbeid med miljøorganisasjonen WWF.