Klimakrisen rammer barna hardest og truer deres rettigheter. Men stemmene til de unge blir sjeldent hørt når voksne tar beslutninger som får store konsekvenser for barnas framtid.

Det vil Justina gjøre noe med.

Tekst og presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: Cynthia R Matonhodze, Redd Barna

Justina (16) bor sammen med familien sin i Lusaka i Zambia. Hun har sett med egne øyne hvordan klimaet har endret lokalsamfunnet.

16-åringen tror det vil være mye enklere å kjempe mot klimaendringene om vi står samlet.

Derfor har Justina bestemt seg for å bli klimaaktivist. Hun samler grupper av mennesker og forteller dem om klimautfordringene for å øke miljøbevisstheten i lokalsamfunnet.

- Befolkningen i Zambia kutter ned alle trærne. Det påvirker hvordan regnvannet beveger seg. Som igjen fører til tørke, flom og at hus blir dratt med når det styrtregner. Familier blir igjen uten noe sted å bo.

- Justina (16)

Det er utfordrende å engasjere en befolkning som strever, og det er heller ikke enkelt å være en jente som taler imot de voksne.

I Zambias rurale strøk lever hele 76% av befolkningen under fattigdomsgrensen. Dårlig økonomi gjør at 23% av alle barn må jobbe. Dårlig tilgang på mat har ført til at over 30% av barna lider av veksthemming på grunn av underernæring.

29% av jentene i alderen 15-19 år gifter seg.

Selv om situasjonen er vanskelig, gir ikke Justina opp sitt mål om å få til varig endring.

De siste årene har Justinas lokalsamfunn opplevd ekstrem varme i løpet av sommermånedene, som har ført til vannmangel. Få har råd til å kjøpe kjøleskap, og mange blir syke av mat som står i varmen hele dagen.

Varmen har også gjort at Justina og andre elever på skolen besvimer. Når det blir veldig varmt, er det mange som ber om regn. Men de siste årene har regn blitt synonymt med flom og ødeleggelser.

Justina håper at det å øke miljøbevisstheten lokalt, vil føre til at folk begynner å plante trær, forsøple mindre og bruke kollektivtransport.

Hun har skrevet et dikt som ble publisert i Redd Barnas klimarapport. I tillegg har hun skrevet en sang som hun fremfører for grupper av barn i lokalsamfunnet sitt.

Redd Barna har jobbet med å gi barna i Zambia utdanning, beskyttelse og trygghet siden 1983.

Vi jobber også for å sikre at barns stemme i Zambia blir hørt når regjeringen tar beslutninger.

Redd Barna har hjulpet Justina gjennom en samarbeidspartner. Vi støtter samarbeidspartneren økonomisk for at de skal implementere programmer med fokus på barns beskyttelse og klimaendringer over hele Zambia.

Justina og broren fikk også skoleavgiftene dekket.

Dette er noe av det vi
har fått til i Zambia

259,545

barn beskyttet

97,430

barn har fått helsehjelp

4,249

foreldre har fått det de trenger for at barna skal klare seg

Tusen takk for at du gir barn
muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!


Justinas klimadikt

My soul is so grieved
My heart is so hurt,
Because of the change, obstruction, destruction known as “Climate change”.


Oh! Climate Change how sweet and lovely is the melody and sound it has, yet the negative impact it has brought on the environment.
I [as] a child of this generation, I want to voice out on the impact climate change has brought.


This has given children less participation in this nation,
Excessive rains causing floods, which bring about diseases such as cholera, by the affected water which is untreated.


Poor rains causing drought, leading to food shortage which is causing hunger on children as a result leads to less concentration on lessons on their education.


Excess rains leading to poor attendance on school going children.
Poor rains leading to load shedding giving people no option but to practice deforestation for charcoal use all in the name supplementing electricity.


Huh! My words are failing to come out
My tears are failing to drop because of the condition and situation.
If we can be the causers, we can be the solvers.


Out Loud I Appeal
All decision makers take afforestation into consideration.
I appeal and cry again.


To all decision makers to raise awareness on climate change and children’s participation to the nation, because it states an (Africa fit for children.) 

Tusen takk for at du gir barn
muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!


Pengene kommer fram!

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene