Antallet helsearbeidere som blir angrepet i krig og konflikt har økt dramatisk de siste årene.

Tekst og presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: AFP / NTB og Redd Barna

– Selv krig har regler.

Det sa daværende generalsekretær i FN, Ban Ki-moon, da resolusjonen om beskyttelse av pasienter, helsearbeidere og sykehus i krig og konflikt ble vedtatt i 2016. Åtte år senere er helsearbeidere og helsevesenet under angrep som aldri før. 

Helsearbeidere spiller en kritisk viktig rolle i kriser og krig. De skal være nøytrale og sørge for at alle pasienter har et tilfluktssted med tilgang til medisinsk behandling.

Selv om Genévekonvensjonen beskytter helsevesenet, og krigførende parter tradisjonelt har vist respekt og gitt beskyttelse til medisinsk og humanitær hjelp, er angrep på helsevesenet dessverre ikke noe nytt. Men de siste årene har antallet angrep økt kraftig, og helsevesenet har blitt et mål i krigføring. 

– Å angripe helsearbeidere, leger og sykepleiere er ikke bare et brudd på internasjonal humanitærrett, det ødelegger fremtiden til barn, deres familier og lokalsamfunn. Det setter også pasientenes liv i fare, sier Nora Ingdal, utenlandssjef i Redd Barna.

0

millioner

De siste årene har man sett at krigende parter i økende grad bruker helsevesenet som et mål for å skade motparten. Ifølge Verdens helseorganisasjon finnes det i dag 136 millioner helsearbeidere i verden.

Foto: AFP / NTB

Foto: AFP / NTB