Værfenomenet El Niño har startet uvanlig tidlig i år. Ifølge CPC kan den bli blant de sterkeste noen sinne.

Resultatet av dette kan være flere stormer, flom, rekordvarme og tørke over hele verden.

Slik påvirker varmt vann i Stillehavet livet til millioner av barn.

Tekst og presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: Redd Barna

Værfenomenet El Niño har startet uvanlig tidlig i år. Ifølge CPC kan det bli blant de sterkeste noen sinne.

Med enda flere stormer, flom, rekordvarme og tørke over hele verden.

HVA ER

EL NIÑO?

Foto: Giancarlo Revolledo/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Giancarlo Revolledo/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

El Niño er et naturlig værfenomen som har eksistert i tusenvis av år. Det ble oppdaget av søramerikanske fiskere på 1800-tallet.

Under et normalår presser sterke vinder langs ekvator det varme overflatevannet vestover mot Indonesia og Australia. Når dette skjer, stiger det kjølig vann opp mot overflaten av havet, som gir perfekte forhold for fisken utenfor kysten av Sør-Amerika.

Men når El Niño starter, begynner en varm havstrøm i Stillehavet å bevege seg mot kysten av Peru og Ecuador. Dette skjer på grunn av svakere vind langs ekvator. Vannet blir varmere og fiskefangsten dårligere.

I samspill med El Niño finner vi også motsatsen -La Niña. Da vil det oppstå uvanlig lav overflatetemperatur i større områder av Stillehavet nær ekvator. Sammen med vindmønsteret vil det kalde vannet forflyttes mot vest og senke temperaturene flere steder i verden.

Årets El Niño er den 30. i rekken siden 1902.

Både El Niño og La Niña opptrer uregelmessig. Det starter på samme tid av året, men forekommer med et mellomrom på to til syv år.

De søramerikanske fiskerne merket seg at fenomenet oppstod rundt juletider. Det fikk derfor navnet El Niño, "den lille gutten", med referanse til Jesu fødsel.

Selv om El Niño oppstår i Stillehavet, påvirker det klimaet globalt – og spesielt i tropiske områder.

Fenomenet kan gi både varmere

og kaldere vær flere steder i verden.

Værendringene kan føre til tørke, ødelagte avlinger, matmangel, og skogbranner.

Det kan også føre til store mengder nedbør, flom, sykloner og jordras.

Foto: Giancarlo Revolledo/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Giancarlo Revolledo/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

body of water under sky

Foto: Matt Hardy/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

Foto: Ben White/Unsplash

El Niño er et naturlig værfenomen som har eksistert i tusenvis av år. Det ble oppdaget av søramerikanske fiskere på 1800-tallet.

Under et normalår presser sterke vinder langs ekvator det varme overflatevannet vestover mot Indonesia og Australia. Når dette skjer, stiger det kjølig vann opp mot overflaten av havet, som gir perfekte forhold for fisken utenfor kysten av Sør-Amerika.

Men når El Niño starter, begynner en varm havstrøm i Stillehavet å bevege seg mot kysten av Peru og Ecuador. Dette skjer på grunn av svakere vind langs ekvator. Vannet blir varmere og fiskefangsten dårligere.

I samspill med El Niño finner vi også motsatsen -La Niña. Da vil det oppstå uvanlig lav overflatetemperatur i større områder av Stillehavet nær ekvator. Sammen med vindmønsteret vil det kalde vannet forflyttes mot vest og senke temperaturene flere steder i verden.

Årets El Niño er den 30. i rekken siden 1902.

Både El Niño og La Niña opptrer uregelmessig. Det starter på samme tid av året, men forekommer med et mellomrom på to til syv år.

De søramerikanske fiskerne merket seg at fenomenet oppstod rundt juletider. Det fikk derfor navnet El Niño, "den lille gutten", med referanse til Jesu fødsel.

Selv om El Niño oppstår i Stillehavet, påvirker det klimaet globalt – og spesielt i tropiske områder.

Fenomenet kan gi både varmere

og kaldere vær flere steder i verden.

Værendringene kan føre til tørke, ødelagte avlinger, matmangel, og skogbranner.

Det kan også føre til store mengder nedbør, flom, sykloner og jordras.

HVORDAN PÅVIRKES BARNA?

I 2015/2016 påvirket El Niño livet til 60 millioner mennesker i 23 land.

Millioner av familier ble tvunget til å forlate hjemmene sine på jakt etter mat, vann eller arbeid etter ekstremvær som ødela avlinger og livsgrunnlag.

Mange barn mistet tilgang til skole og helsetjenester. Omtrent 6 millioner ble rammet av underernæring.

Samtidig førte utbrudd av sykdommer som kolera, malaria og dengue til at underernærte barn ble enda mer sårbare for alvorlig sykdom.

Hvordan vil årets El Niño påvirke barna?

Vi vet at de som rammes hardest av El Niño også befinner seg i områder som er preget av flere kriser, som konflikt og klimarelaterte katastrofer.

Vi ser allerede at temperaturene stiger raskt. Værprognoser viser at El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua vil ha en høy sannsynlighet for under gjennomsnittlig nedbør og over gjennomsnittlige temperaturer, samt en dårlig avling i 2023.

Dette kan resultere i økte matpriser, matmangel og sult.

I Haiti kan det være økt risiko for flom og jordskred. Dette er et land som allerede opplever en kompleks humanitær krise som følge av vedvarende vold, politisk og økonomisk uro, matsikkerhet og utbrudd av sykdom.

I Peru er det frykt for at et pågående dengue-utbrudd kan komme ut av kontroll dersom det blir økt nedbør og myggaktivitet.

På Afrikas Horn er El Niño historisk sett assosiert med over gjennomsnittlig nedbør i regntiden. Men etter tre år med tørke kan mye nedbør føre til flom, tvangsflytting, matmangel og sykdom.

I motsetning til andre kriser er El Niño en forutsigbar krise. Vi har verktøyene til å forutsi virkningene den vil ha på barn, og vi mobiliserer nå for å beskytte dem.

Gjennom vårt arbeid samarbeider vi med lokalsamfunn, regjeringer, meteorologiske- og forskningsinstitusjoner.