Dødelig dengue


Et varmere klima med mer nedbør fører til at stadig flere blir smittet og dør av denguefeber. 

Et varmere klima og mer nedbør fører til at stadig flere blir smittet og dør av denguefeber. 

Tekst og presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: NTB / AFP og Redd Barna

Denguefeber er i dag den mest utbredte myggoverførte sykdommen i verden. Over fem millioner mennesker ble smittet i 2023, og mer enn 5 500 personer døde av sykdommen i de 20 mest utsatte landene i verden. Dette er en økning på 30 prosent sammenlignet med året før, viser analyser utført av Redd Barna. 

– 2023 har vært et katastrofalt år. Barn har dødd, andre har fått utdanningen sin avbrutt og familier har fått dårligere økonomi, sier Dr. Yasir Arafat i Redd Barna. Han er utdannet lege og jobber som seniorrådgiver innen helse og ernæring i Asia.

130 land er risikoutsatt. Dette tilsvarer omtrent halvparten av verdens befolkning, deriblant 1,3 milliarder barn. Siden barn tilbringer mye tid utendørs og har et svakere immunforsvar enn voksne, blir de lettere smittet av infeksjonssykdommen.

Barn under fem år er spesielt utsatt for alvorlige komplikasjoner som dehydrering og sirkulasjonssvikt, noe som i verste fall kan føre til at de dør av sykdommen. Selv om barna overlever, kan livene deres likevel bli dramatisk endret om foreldrene blir syke.

– Sykdommen kan føre til at barnas foreldre dør eller at omsorgspersoner blir ute av stand til å ta vare på dem i lengre tid, konstaterer Arafat.

Bangladesh opplevde i år en lengre monsunsesong enn vanlig. Sammen med økte nedbørsmengder og høyere temperatur, resulterte dette i en betydelig økning i antallet tilfeller av denguefeber. I 2023 ble det registrert over 320 000 smittede og 1700 dødsfall, en dramatisk økning fra året før, hvor 62 000 ble smittet og 281 døde.

Trenden med økende smitte er ikke begrenset til Asia. Antallet smittetilfeller har også økt dramatisk i Sør-Amerika. Værfenomenet El Niño førte i 2023 til kraftig regn, flom og økte temperaturer. Dette ga gode forhold for smittebærende mygg. I Peru ble over 270 000 mennesker smittet av denguefeber, inkludert over 80 000 barn. På grunn av utbruddet, erklærte landet unntakstilstand i 18 av sine 24 provinser. 

Også i Vest-Afrika har det vært en markant økning av denguetilfeller. Burkina Faso rapporterte i fjor om 511 dødsfall, en betydelig økning fra tidligere år. Ifølge landets helsedepartement ble 50 000 smittet.