Den humanitære katastrofen 

Redd Barna frykter at sult og sykdom i Gaza vil ta like mange barneliv som bombene.

Tekst: Jens Marius Sæther 

Redd Barna frykter at sult og sykdom i Gaza vil ta like mange barneliv som bombene.

Tekst: Jens Marius Sæther
Presentasjon: Luca Kleve-Ruud
Foto: AFP / NTB og Said Khatib
Video: Redd Barna

Gaza er i dag det farligste stedet i verden å være barn. Siden bombingen og bakkeinvasjonen av Gaza startet i oktober, er mer enn 13 800 barn drept, og mange tusen er savnet eller skadet.

Barn drept i Gaza - Daglig Statistikk

*Dager som viser 0 er på grunn av manglende data.
Tallene er hentet fra OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) og helsedepartementet i Gaza

I gjennomsnitt ble 10 barn lemlestet hver eneste dag som følge av den massive krigføringen de første månedene. Mange av barna måtte amputere uten bedøvelse og vil trenge medisinsk oppfølging resten av livet. Tusenvis av barn har mistet en mor eller far eller begge foreldrene. Ifølge Unicef står mer enn 17 000 barn nå helt uten nære omsorgspersoner. 

– Jeg har aldri opplevd en så dramatisk situasjon for barn, sier Nora Ingdal, utenlandssjef Redd Barna, som selv har bodd flere år i Gaza.