Barna som drømte om et liv i fred 

Gjennom fire bekmørke uker ble det i snitt drept et barn i Gaza hvert tiende minutt.

Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

«Gaza er i ferd med å bli en gravplass for barn»

Foto: UN Photo/Cia Pak

Foto: Mohammed Salem / Reuters / NTB

Foto: Mohammad Libed/OCHA Photo Archive

Foto: Hassan Eslaiah / AP / NTB

Foto: Mohammed Saber / EPA / NTB

Foto: Redd Barna

Foto: UN Photo/Cia Pak

Foto: Mohammed Salem / Reuters / NTB

Foto: Mohammad Libed/OCHA Photo Archive

Foto: Hassan Eslaiah / AP / NTB

Foto: Mohammed Saber / EPA / NTB

Foto: Redd Barna

Ordene tilhører António Guterres, FNs generalsekretær.

På halvannen måned ble det ifølge palestinske myndigheter drept over 5 500 barn i Gaza. Det tilsvarer 275 norske skoleklasser.

Hvor mange barn som ligger under ruinene, vet vi ikke ennå. Tusenvis av barn er også skadet for livet, og mange har mistet foreldre, søsken og besteforeldre.

Den massive bombingen av Gaza startet etter at Hamas tok seg inn i Israel 7. oktober. De drepte mer enn 1 200 mennesker og tok over 240 gisler.

Blant gislene og de drepte var det også mange barn. Redd Barna har fordømt drapene på det sterkeste fra dag én og krevd at gislene må løslates umiddelbart.

Siden 7. oktober har Israel sluppet tusenvis av bomber over Gaza, som er et av de tettest befolkede områdene i verden.

All innførsel av vann, mat, drivstoff og medisiner ble stanset, og humanitære organisasjoner fikk heller ikke slippe inn med nødhjelp de første ukene.

Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

Foto: Mohammed Abed / AFP / NTB

Gjennom seks bekmørke uker ble det i snitt drept et barn i Gaza hvert tiende minutt.

Tekst: Jens Marius Sæther
Foto: NTB, Redd Barna
Presentasjon: Luca Kleve-Ruud

På Gazastripen bor det 2,3 millioner mennesker – og nesten halvparten er barn. Barna har levd med krig og okkupasjon hele livet og vært gjennom store prøvelser før Israels bakkeinvasjon av Gaza. 

– Barnebefolkningen i Gaza var en av de mest traumatiserte i verden før dette startet. Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan barna har det nå, sier Nora Ingdal, utenlandssjef i Redd Barna. 

Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Hun har lenge vært dypt bekymret for barna som bor på Gazastripen. I fjor publiserte Redd Barna rapporten «Fanget», som viste at svært mange barn lider og at deres mentale helse har forverret seg kraftig de siste årene. Barna fortalte at de lever i konstant frykt for at noe forferdelig skal skje.

I rapporten kom det fram at rundt 80 prosent av barna er deprimerte og kjenner på sorg og frykt. Mer enn halvparten av barna hadde hatt selvmordstanker, og tre av fem hadde skadet seg selv. Barna uttrykte selv at deres høyeste ønske er å få leve i fred.

– 800 000 av barna på Gazastripen har ikke opplevd noe annet enn blokade og krig. De har levd med frykt og usikkerhet hele livet, sier Ingdal. 

Foto: Levi Meir Clancy, Unsplash

Foto: Luca Kleve-Ruud

Foto: Luca Kleve-Ruud

Foto: Levi Meir Clancy, Unsplash

Foto: Luca Kleve-Ruud

Foto: Luca Kleve-Ruud

I 2007 iverksatte Israel en blokade av Gazastripen, som FN mener er en kollektiv avstraffelse mot den palestinske befolkningen og et brudd på folkeretten.

Siden blokaden ble innført, har barna opplevd stadige eskaleringer av konflikten og bombing, men omfanget kan ikke sammenlignes med det som skjer nå.

I løpet av en drøy måned har Israel utført mer enn 15 000 luftangrep – med enorme sivile tap. Siden FN i 2005 begynte å registrere barn som drepes i krig og konflikt, har det aldri blitt drept så mange barn på så kort tid noe sted i verden.

Ingdal viser fram dødslisten fra helsemyndighetene i Gaza. Den er på over 200 sider og er hjerteskjærende lesning. Mange av barna på listen rakk aldri å fylle ett år. En sammenstilling fra VG viste at det fram til 26. oktober var flest femåringer på dødslisten. 

– Vi vet at barn er mer sårbare for eksplosive våpen. De blør raskere ut og har mykere skjelett som gjør at splintene trenger dypere inn i kroppene, sier Ingdal. 

Barn drept i Gaza - Daglig Statistikk

*Dager som viser 0 er på grunn av manglende data.
Tallene er hentet fra OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) og helsedepartementet i Gaza

Redd Barna har i lang tid presset på for at det må innføres en umiddelbar våpenhvile, at gislene må frigis og at humanitære organisasjoner slipper inn i Gaza med livreddende hjelp.

Under den første måneden med bombing var det knapt mulig å drive noen form for hjelpearbeid på Gazastripen. Ansatte i Redd Barna og hos våre lokale partnere måtte flykte fra bombene for å redde seg selv og sine familier.

Foto: Redd Barna

Foto: Redd Barna

Ingen steder var trygge. Barn og voksne sov i biler, overfylte skoler, kirker, moskeer og hos naboer og bekjente. Livredde mødre og fedre fortalte at de bare ventet på at det var deres tur til å dø, som trebarnsmoren Samar. Hun jobber for Redd Barna og har selv tre små barn.  

Hus i Gaza
Skadet hjem
222 000
hjem har blitt skadet eller ødelagt.
Dette tilsvarer halvparten av alle hjem i Gaza.


– Vi lever i konstant frykt for det ukjente. Vi har mistet våre hjem og alt vi eier. Vi vet ikke hvor vi skal gå. Det knuser hjertet mitt å se sultne barn, og jeg føler meg hjelpeløs når jeg ikke kan dekke deres behov.

Foto: Redd Barna

Foto: Redd Barna

Uke for uke har situasjonen forverret seg. Det har nesten ikke vært mat eller vann å oppdrive noe sted, og overalt er det enorme ødeleggelser. På mørklagte sykehus har leger behandlet hardt skadde barn uten bedøvelse.

Sykehus Gaza
Sykehusikon
63
prosent av sykehusene i Gaza
har blitt tvunget til å stenge.


Kvinner som måtte ta keisersnitt når de skulle føde, har også gått gjennom et smertehelvete fordi sykehusene gikk tom for narkose.

Gravide Kvinner i Gaza
Gravid kvinne
50 000
kvinner er gravide i Gaza.
5 522 forventes å føde i løpet av neste måned.


Premature babyer er tatt ut av kuvøsene sine fordi det ikke var tilgang til oksygen, strøm eller drivstoff. Ved Shifa-sykehuset, som er det største i Gaza, var det til slutt så mange døde at det måtte graves en massegrav på sykehusets område. 

1,6

millioner internt fordrevne