Jermas nådeløse kamp mot klimaendringene

Jerma bor på Salomonøyene som er utsatt for ekstreme klimaendringer. Nå er hun bekymret for framtiden.

Jerma (17) bor sammen med familien på Salomonøyene. En stat i det vestlige Stillehavet, øst for Papua Ny-Guinea og nordøst for Australia. Nasjonen består av mer enn 900 øyer. Det antas at området har vært befolket i mer enn 4000 år. De fleste ville nok sett på øyene som tropiske paradis, men nå henger mørke skyer over øybefolkningen.

Klimaendringer har gjort at havnivået på Salomonøyene stiger nesten tre ganger så raskt som det globale gjennomsnittet. Siden 1993 har havet steget rundt 7-10 millimeter hvert år. Der det tidligere var fastland, står Jermas hjem nå på påler omringet av nesten en meter med sjøvann. Området hun brukte som lekeplass, ble borte under vannmassene for mange år siden. Men vannet har fratatt Jerma så uendelig mye mer enn bare et sted å leke...

På tragisk vis har Jemma mistet to av søsknene sine til havet som sakte oversvømmer familiens landsby. En bror ble feid på havet av en stor bølge som slo inn over moloen hvor han lekte. En yngre søster, som hadde en funksjonshemming, druknet da hun ramlet i vannet like ved familien hus. Disse hendelsene har påvirket Jermas familie sterkt, som vil at verden skal vite hva klimaendringene gjør med samfunnet deres.

Tekst og presentasjon :Bernt Heder Dillum
Foto: Collin Leafasia, Daily Mirror

– Klimaendringene påvirker oss så mye fordi vi bor så nære havet. Her er det lite jord som kan dyrkes. Tidligere hadde vi flere kjøkkenhager hvor vi kunne dyrke frukt og grønnsaker, men nå oversvømmes hagene. Det finnes nesten ikke jord vi kan dyrke lenger, og vi har ikke mulighet til å dra noe annet sted.
Jerma (17)

Kjøkkenhager har alltid vært særdeles viktig for befolkningen på Salomonøyene. I stedet for å supplere måltidene med hjemmedyrket frukt og grønnsaker, spiser Jemma og søsknene hovedsakelig ris, hermetikk og nudler. Nå er mange bekymret for at det skal bli matmangel.

– Landene som er ansvarlige for krisene vi befinner oss i må legge penger på bordet til de landene som rammes, slik at de kan beskytte sine barn. Det er verdens rikeste land, med sine utslipp opp gjennom historien, som har drevet frem klima- og ulikhetskrisen. Her er utslippsreduksjon, klimafinansiering og globale gjeldshåndteringsmekanismer viktige stikkord
Emanuel Smari Nielsen, leder for barnas klimapanel

Nå håper Jerma og familien at verden skal få høre deres historie og sette i gang tiltak som sikrer framtiden til befolkningen på Salomonøyene.

Klima- og miljøkrisen er en alvorlig trussel for barn og barns rettigheter. Ekstreme vær- og naturkatastrofer, vannmangel, matusikkerhet, luftforurensning og sykdommer; alt har direkte konsekvenser for barns rett til overlevelse, helse beskyttelse og utdanning. Med din støtte forsetter vi arbeidet for at barn som Jerma skal få en bedre fremtid.

Redd Barna har jobbet på Salomonøyene siden 1986.

Vi har kontorer og programmer i flere av de sørvestlige Stillehavsøyene, som Papua Ny-Guinea, Vanatu, Salomonøyene og Fiji. Totalt består disse landene av nesten 2000 øyer og nær 1000 språk.

Redd Barna er til stede før, under og etter at katastrofer inntreffer. Vi samarbeider med regjeringer, lokale partnere og lokalsamfunn for å levere helsetjenester, utdanning og programmer for beskyttelse av barn. I tillegg forbereder vi lokalbefolkningen på nødsituasjoner og klimaendringer.

TUSEN TAKK FOR AT DU STØTTER VÅRT ARBEID. SAMMEN SKAPER VI GODE OG VARIGE ENDRINGER FOR BARN.

Sammen redder vi barn!