Sovjetunionens brødkurv

Krigen i Ukraina


24. februar 2022 startet den russiske offensiven i Ukraina og den største invasjonskrigen i Europa siden 2. verdenskrig. De to landene som var med og grunnla Sovjetunionen for akkurat hundre år siden er nå i krig.

Men, hva handler egentlig konflikten om? Hvordan begynte den og hva er konsekvensene?

Av: Luca Kleve-Ruud
Kilder: Redd Barna/Save the Children, Britannica, SNL, Wikipedia, Al Jazeera, NY Times, CNN, Statista, Int. Trade Administration, UNHCR, Independent, FN, US EIA.

Russlands og Ukrainas historie går tilbake til 880-tallet da Kievriket ble dannet av vikinger. Rikets hovedsete lå i det som i dag er Kiev i Ukraina, og strakk seg inn i Hviterussland og sentrale deler av Russland.

I år 1199 slo to av Kievrikets mange fyrstedømmer seg sammen og dannet Ukraina.

Etter 1400-tallet ble landet delt opp flere ganger. Østlige deler av landet valgte å love troskap til den russiske tsaren og ble senere en del av Russland. Vestlige deler ble en del av Østerrike-Ungarn og senere Polen.

På 1800-tallet ble store deler av Ukraina integrert i det russiske imperiet. Dette ble starten på nok en kaotisk periode med mye indre konflikt og kamp om selvstendighet.

Siden 2014 har Redd Barna bidratt med livreddende arbeid i store deler av det østlige Ukraina. Vi bistår sårbare familier med mat, husly, klær, medisiner, brensel og kontantstøtteordninger. Redd Barna har blant annet bygget opp og rehabilitert 23 skoler og utdanningsinstitusjoner som har blitt skadet av konflikten.

Allerede før den siste tidens konflikteskalering hadde 400.000 barn i Ukraina behov for humanitær bistand. Redd Barna er fortsatt til stede på bakken og bistår der vi kan. Det vil vi fortsette med så lenge det er trygt og mulig.

Den 24. februar 2022 gir Putin ordre. Russland angriper Ukraina fra flere kanter; i østlige deler av Ukraina, fra den annekterte Krim-halvøya og fra den nordlige delen av Ukraina, gjennom russisk territorium.

Aleksandr Lukasjenko gir sin støtte til Russland og åpner opp for fri passasje gjennom Hviterussland.


Siden 24. februar 2022 har over
4,200,000
ukrainere FLYKTET fra KRIGEN.
De fleste er kvinner og BARN. *tall fra 08.april 2022

Naboland åpner grensene.

Fluktruten går vestover, vekk fra krigen. Nabolandene Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Moldova har åpnet grensene og tar imot ukrainske flyktninger. Polen har tatt imot over 2.000.000 ukrainere etter at konflikten startet. Det har vært opptil 40 timers ventetid på grensen og 14 km bilkø.

Redd Barna er til stede i Ukraina, Polen og Romania.

Bare dager etter angrepene har Ukraina og nabolandet Moldova søkt om EU-medlemskap. Georgia har kunngjort at de også vil søke.


Minst 3000 personer, inkludert
59
BARN har blitt DREPT. *tall fra 25.mars 2022

Hvorfor er Ukraina så viktig?

I tillegg til å være knyttet til historie og identitet handler konflikten i Ukraina om makt, sikkerhet, landområder med enorme naturressurser og en stor industri.

Ukraina er det andre største landet i Europa, og de er det naturlige krysningspunktet mellom øst og vest. Her finner du viktige havnebyer og gassledninger fra Russland til Europa går gjennom Ukraina. Russlands bekymring er at Ukraina vender seg mot vesten og at den geografiske plasseringen og nærheten til Nato vil bli et problem.

Men Ukraina har hatt en viktig rolle helt siden sovjettiden. Det ble kalt for Sovjetunionens brødkurv - et fruktbart land med rikt jordsmonn og store jordbruksområder.